Publiserte forespørsler om informasjon

Helseplattformen har publisert to veiledende kunngjøringer på Doffin. Dette er forespørsler om informasjon («Request for Information» - RFI) for en integrasjonsplattform og en løsning for identitets- og tilgangsstyring.


​Helseplattformen skal anskaffe og etablere ny elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. I den forbindelse skal det etableres en felles og sentralisert teknisk infrastruktur (driftsplattform) for PAS/EPJ-løsningen.

Som en del av driftsplattformen planlegges det implementering av en integrasjonsplattform som støtter hele økosystemet som omgir Helseplattformen. Videre planlegges det implementering av en helhetlig og sentralisert løsning for identitets- og tilgangsstyring.
 
På bakgrunn av dette er det publisert to forespørsler om informasjon som er tilgjengelig på Doffin.
 
Lenke til RFI – Integrasjonsplattform
Lenke til RFI – Løsning for identitets- og tilgangsstyring