Pasienten skal møte én helsetjeneste

Innbyggerne skal oppleve at de møter én helsetjeneste, sier fastlege Lasse Folkvord i Helseplattformen.

Som pasient skal du oppleve at jeg har de opplysningene jeg trenger for å gi deg din beste helsehjelp, sier fastlege Lasse Folkvord. - Vi er til for innbyggeren. Innbyggerne skal oppleve at de møter én helsetjeneste.

Lasse Folkvord har lang fartstid som fastlege og har nylig avviklet sin praksis i Malvik for å arbeide med Helseplattformen på heltid. Han er en av mange fagfolk som har deltatt i å utarbeide kravene til en felles pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge.

Folkvord ønsker seg bedre dataverktøy. Med Helseplattformen ser han en mulighet for bedre samhandling med andre områder i helsetjenesten. Denne uka kan du treffe ham og mange andre medarbeidere fra Helseplattformen på utstilling i Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital.

Klikk på bildet for å se video!