Nasjonalt oppdrag

I juni 2016 ble Helseplattformen regional utprøvingsarena for «Én innbygger - én journal». Det gjør arbeidet i Midt-Norge til et mulig startpunkt for en fremtidig nasjonal løsning. 

​Det var på foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 22. juni 2016 at helseminister Bent Høie på vegne av regjeringen ga Helseplattformen oppdraget som regionalt utprøvingsprogram for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal».

Dette målbildet ble godkjent i november 2013 og Helsedirektoratet fikk oppdraget i august 2013. Ved opprettelsen av Direktoratet for e-helse i januar 2016, ble arbeidet overført dit. 

Våren 2018 presenterte Direktoratet for e-helse et eget veikart for oppfyllelsen av «Én innbygger - én journal». I tillegg til arbeidet med Helseplattformen, peker direktoratet på videreutvikling av eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten utenfor Midt-Norge, samt etableringen av en nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor kommunene som omfattes av Helseplattformen.

Helseplattformen samarbeider tett med flere nasjonale aktører i arbeidet med anskaffelsen av nytt journalsystem. Dette gjelder blant andre Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Den norske legeforening, øvrige regionale helseforetak, kommuner utenfor Midt-Norge, Datatilsynet og andre interessenter. 

Veikart for «Én innbygger - én journal»

Tilbake til Helseplattformens forside

Helseminister Bent Høie under Hemit-konferansen 2018.

Helseminister Bent Høie under Hemit-konferansen 2018.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.