Nasjonalt fokus

I juni 2016 ble Helseplattformen regional utprøvingsarena for «Én innbygger – én journal». Det gjør arbeidet i Midt-Norge til et mulig startpunkt for en fremtidig felles nasjonal løsning.

​Det var på foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 22. juni 2016 at helseminister Bent Høie på vegne av regjeringen ga det regionale helseforetaket oppdraget som regionalt utprøvingsprogram for det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal».

Dette målbildet ble godkjent i november 2012 og Helsedirektoratet fikk oppdraget i august 2013. Ved opprettelsen av Direktoratet for e-helse i januar 2016, ble arbeidet overført dit.

Våren 2018 presenterte Direktoratet for e-helse et eget veikart for oppfyllelsen av «Én innbygger – én journal». I tillegg til arbeidet med Helseplattformen, peker direktoratet på videreutvikling av eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten utenfor Midt-Norge, samt etableringen av en nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor kommunene omfattet av Helseplattformen. 

Veikart for «Én innbygger – én journal»

Helseplattformen samarbeider tett flere nasjonale aktører i arbeidet med anskaffelse av nytt journalsystem. Dette gjelder blant andre Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, øvrige regionale helseforetak, kommuner utenfor Midt-Norge, Datatilsynet og andre interessenter.

Helseminister Bent Høie under Hemitkonferansen 2018.

Helseminister Bent Høie under Hemitkonferansen 2018.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.