Møtte fylkesmennene i Midt-Norge

Representanter fra Helseplattformen møtte nylig Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Målet var å sikre fylkesmennene god innsikt i programmet, slik at disse kan støtte opp i arbeidet med å sikre deltagelse fra kommunene og fastlegene.

Fylkesmannen i Trøndelag har samtidig gitt tilsagn om inntil åtte millioner kroner i skjønnsmidler i 2018 for å støtte opp programmets arbeid, for eksempel i forbindelse med å sikre forankring i kommunene.

- Å få til sømløs kommunikasjon mellom sykehus, fastlege og kommune skal først og fremst gi bedre og tryggere pasientbehandling, sier fylkesmann Frank Jenssen i Trøndelag til egne nettsider.

Bildet viser møtet mellom Helseplattformen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal samt Fylkesmannen i Trøndelag.

Bildet viser møtet mellom Helseplattformen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal samt Fylkesmannen i Trøndelag. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Frank Jenssen peker videre på det arbeidet som Trondheim kommune gjør i forberedelsene til innføring av Helseplattformen.

– Trondheims erfaringer med å kartlegge arbeidsrutiner og løse utfordringer underveis, deles raust med alle andre som kan delta. Slik er Trondheim med å "gå opp løypa" for midtnorske kommuner, sier Jenssen.

Alle kommuner i Midt-Norge har signert opsjonsavtaler som sikrer mulighet for å innlemmes i Helseplattformen. Les mer om kommunene i arbeidet.