Lettere å samhandle med Helseplattformen

Nina Anita Kongshaug er overlege ved Kreftavdelingen på St. Olavs. Nå bruker hun tre dager i uka til å delta i utformingen av Helseplattformen.

I ​Helseplattformen har vi ambisjon om å få slutt på dobbeltarbeidet vi har i dag. Det skal være enkelt å få tak i den informasjonen vi trenger når vi skal jobbe med pasientene.

Det sier Nina Anita Kongshaug, som er onkolog (kreftlege) og prosjektmedarbeider i Helseplattformen. Hun har deltatt i arbeidet med å utforme krav til pasientjournalen som skal brukes av hele helsetjenesten i Midt-Norge, arbeider med evaluering av tilbudene fra leverandørselskapene og sitter i disse dager i nå i dialogmøter med leverandørene som fortsatt er med i konkurransen om å levere løsningen.

- Som lege skal jeg bruke mindre tid på å registrere og lete etter informasjon, og det blir lettere å samhandle med andre som har ansvar for samme pasient, sier Nina. Hun understreker at de som arbeider med pasienter til daglig, i sykehus og kommuner, må engasjere seg og hjelpe til for at vi skal få innført Helseplattformen på en god måte.

Klikk på bildet for å se video.