Les Magasinet Helse

Helseplattformen ett av flere tema

Magasinet Helse har "endring" som hovedtema i høst, og  omtaler flere sider av det endringsarbeidet Helse Midt-Norge står midt oppe i - blant annet Helseplattformen, i tett samarbeid med midt-norske kommuner.

Faksimile forside
Sammen med store løft som nytt sykehus i Møre og Romsdal, er Helseplattformen et program som setter preg på spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge framover. Samtlige av regionens kommuner har også mulighet til å ta i bruk Helseplattformens journalløsning, og i Trondheim kommune er forberedelsene godt igang. I høstens utgave av magasinet Helse kan du blant annet lese om det omfattende kartleggingsarbeidet som gjennomføres av arbeidsprosesser i helsetjenesten.

 

Magasinet blir å finne på venterom og vaktrom, og kan lastes ned i digital utgave her.