Kunngjøringer og sentrale dokumenter

​30. mai 2018

Helseplattformen fortsetter anskaffelsesprosessen med Epic

Helseplattformen fortsetter dialogen med Epic om å levere løsningen for en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Fire leverandørselskap leverte tilbud i konkurransen om Helseplattformen i mai 2017. I oktober sto anskaffelsesprosjektet igjen med tre av disse, og siden januar har de to selskapene Epic og Cerner Norge konkurrert om å levere løsningen. Cerner har nå konkludert med at de ikke vil levere et endelig tilbud.

– Cerner støtter fullt ut det overordnede målbildet om «Én innbygger – én journal», men vi har kommet fram til at det forretningsmessige grunnlaget ikke er til stede for å møte spesifikke utviklingskrav fra Helseplattformen, sier Amanda Green, som har tittelen vice president and general manager for Cerner i Norden og BeNeLux-landene.

Programdirektør i Helseplattformen Torbjørg Vanvik, sier at dialogen med Cerner har vært god og har gitt uvurderlig innsikt gjennom hele prosessen.
– Vi ville ha foretrukket å avslutte med et endelig tilbud fra Cerner. Basert på den gode dialogen vi har hatt har vi likevel etablert et godt grunnlag for å sluttføre anskaffelsen av en helhetlig løsning, sier Vanvik.

Både Helse Midt-Norge og Cerner kjenner en sterk forpliktelse til å opprettholde et godt partnerskap for fremtidig vedlikehold og support av journalsystemet Doculive, dagens journalløsning ved sykehusene i regionen, fram til den nye Helseplattformen er fullstendig implementert.

Alle henvendelser skal rettes til programdirektør Torbjørg Vanvik, tlf: 469 30 187 eller kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen tlf: 986 28 811.

Tidligere kunngjøringer

18.januar 2018:

To leverandører videre i konkurransen om Helseplattformen

Programmet Helseplattformen skal anskaffe og etablere ny elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Konkurransen om å levere løsningen ble kunngjort 29.august 2016. Av 11 søkere ble fem leverandører prekvalifisert til å delta i såkalt konkurransepreget dialog, som er metoden som brukes i anskaffelsen.
Fire av disse leverte tilbud innen fristen 3. mai 2017. Etter evaluering av tilbudene og dialog med leverandørene, ble tre leverandørselskap invitert videre i dialogen i oktober. Disse leverte sine reviderte tilbud 1. desember.

Mottatte reviderte tilbud er nå gjennomgått og evaluert etter de tre tildelingskriteriene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget: ytelse, risiko og pris.

På bakgrunn av den gjennomførte evalueringen er det besluttet at følgende to leverandører (i alfabetisk rekkefølge) inviteres til å være med videre i konkurransen om Helseplattformen:

  • Cerner Norway
  • Epic Systems Corporation

Helseplattformen fortsetter nå dialogen med disse to leverandørene i tråd med programmets fremdriftsplan.

Alle henvendelser skal rettes til programdirektør Torbjørg Vanvik, tlf: 469 30 187 eller kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen tlf: 986 28 811.

12. oktober 2017: Helseplattformen har fullført evalueringen av leverandørenes første tilbud. Tre leverandører inviteres med i videre dialog.

Helseplattformen mottok 3. mai 2017 tilbud fra fire av de fem prekvalifiserte leverandørene. Den 21. og 22. juni ble individuelle møter gjennomført med hver leverandør for å gi tilbakemeldinger på deler av tilbudene. I etterkant av dette fikk leverandørene anledning til å sende inn reviderte tilbud innen 7. juli. Samtlige leverandører valgte å levere revidert tilbud.

Tilbudene er evaluert etter de tre tildelingskriteriene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget: ytelse, risiko og pris. På bakgrunn av den gjennomførte evalueringen er det besluttet at følgende tre leverandører (i alfabetisk rekkefølge) inviteres med i videre dialog:

  •  Cerner Norway

  •  DXC Technology AS (tidligere CSC Scandihealth)

  •  Epic Systems Corporation

Helseplattformen gjennomfører nå nærmere dialog med disse tre leverandørene i tråd med programmets planlagte fremdriftsplan.

Sentrale dokumenter

Ted

Dokumentene for prekvalifisering kan leses på denne linken

27. september 2016 ble opsjons- og samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Helse Midt-Norge signert. Avtaleteksten finner du her (pdf).

Samtlige kommuner i Midt-Norge er med i samarbeidet gjennom opsjonsavtaler. Disse har nå signert tiltredelseserklæringer. Avtaleteksten finner du her (pdf)

Helseplattformen er i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse og programmet «Én innbygger - én journal». Her er lenke til programmet.

Samarbeidsmodellen mellom Helseplattformen og Direktoratet for e-helse finner du her (pdf).

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.