Kunngjør anskaffelse av identitets- og tilgangsstyring

Helseplattformen skal sikre identitets- og tilgangsstyring for den nye pasientjournalen med en egen anskaffelse. Konkurransen om å levere IAM-løsningen (Identity and Access Management) er nå kunngjort i anbudsportalen Mercell.

 

Helseplattformen skal sikre identitets- og tilgangsstyring for den nye pasientjournalen med en egen anskaffelse. Konkurransen om å levere IAM-løsningen (Identity and Access Management) er nå kunngjort i anbudsportalen Mercell.

Helseplattformen ønsker en partner som kan støtte opp under innføringen av Helseplattformen som et omfattende elektronisk pasientjournalsystem for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Anskaffelsen omfatter også opsjoner for å bruke hele eller deler av samme løsning for Helse Midt-Norge RHF, Trondheim kommune og øvrige kommuner i Midt-Norge. I tillegg har Helse Nord i anskaffelsen opsjon på kjøp av PKI-løsning ("public key infrastructure" - sikkerhetsløsning for offentlig nøkkelinformasjon).

Å sikre identitets- og tilgangsstyring gjennom en egen anskaffelse har hele tiden vært en del av planen for Helseplattformen. Programmet legger stor vekt på datasikkerhet og personvern, og en effektiv og sikker løsning for en fremtidsrettet sikkerhetsplattform vil være avgjørende.

Helseplattformen inviterer leverandører til konferanse om prekvalifisering 8.august. Frist for søknad om prekvalifisering er satt til 17.august.

Les mer om anskaffelsen her.

Lenke til kunngjøring i Doffin her.

Helseplattformens nettside finner du her på www.helseplattformen.no.