Konkurransegrunnlag

Helseplattformen sendte i februar 2017 ut konkurransegrunnlaget for anskaffelse av fremtidens PAS/EPJ-system til de fem leverandørene som ble pre-kvalifisert til å delta i konkurransen. Innen fristen 3. mai 2017 leverte fire av disse sine tilbud på ny løsning.

​Basert på leverandørenes forslag vil det bli gjennomført en dialogprosess som har til hensikt å finne frem til og velge løsningen og leverandøren som er best egnet til å dekke Helsetjenesten i Midt-Norge sitt behov. Det tas sikte på å inngå kontrakt tidlig i 2019.

Konkurransedokumentene er en omfattende pakke som består av blant annet kontrakter, kravspesifikasjoner, informasjonsdokumenter og dokumenter hvor leverandørene skal beskrive sine forslag til risikohåndtering og innføringsplan m.m. Disse oppdateres under dialogfasen slik at enkelte endringer kan forekomme.

Dokumentene Helseplattformen sendte ut i februar 2017 er offentlige og kan leses her:

Dokument (med lenke)
Beskrivelse
Dokumentet beskriver rammer og regler for anbuds-konkurransen.
Dokumentet beskriver prosjektets formål, ambisjoner og mål for anbudet.
Dokumentet beskriver sentrale begreper som benyttes i dokumentene som inngår i konkurransegrunnlaget
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for generelle krav.
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for funksjonelle krav.
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for tekniske krav.
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for krav knyttet til opplæring.
Dokumentet inneholder krav i form av funksjonelle opsjoner og tjenesteopsjoner.
Dokumentet inneholder hele HL7-standarden for elektronisk pasientjournal, og beskriver hvordan den er brukt som basis for kravspesifikasjonene.
Dokumentet inneholder informasjon og rammebetingelser leverandørene skal basere sine forslag til prosjekt- og innføringsplan på.
Dokumentet beskriver forhold knyttet til test og akseptanse av ny løsning.
Dokumentet beskriver administrative bestemmelser knyttet til prosjektorganisering, rolledefinisjoner, rapportering, møter m.m.
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for krav knyttet til vedlikehold av ny løsning.
Dokumentet beskriver administrative bestemmelser for vedlikeholdsfasen.
Dokumentet beskriver kundens (helsetjenesten i Midt-Norges) tekniske plattform.
Dokumentet beskriver retningslinjer og prinsipper for risikostyring og risikohåndtering.
Dokumentet beskriver hvem som er kundene i anskaffelsen.
Dokumentet beskriver sentrale norske lover og regulatoriske forhold leverandørene må forholde seg til.
Fant du det du lette etter?