Journaler og begrepsoversikt

Det finnes mange begreper rundt journaler i helsevesenet. Direktoratet for e-helse har laget en oppklarende oversikt.