Hovedtema på Hemit-konferansen

Helseplattformen settes i fokus på Hemit-konferansen 2019, som arrangeres torsdag 19. september på Scandic Lerkendal.

​– Hemit-konferansen er et viktig forum for Helseplattformen, det er derfor fint både for programmet, for helseforetakene og for kommunene at temaet vies stor plass, sier programdirektør Torbjørg Vanvik.

Programdirektør i Helseplattformen, Torbjørg Vanvik.

Torbjørg Vanvik er programdirektør i Helseplattformen.

Når konferansen arrangeres høsten 2019, vil Helseplattformen være over i en annen fase og innføringsarbeidet vil være godt i gang. Etter planen signeres kontrakt med gjenværende leverandør i løpet av første kvartal 2019.

Frem mot kontraktsignering jobber Helseplattformen med å bygge opp innføringsprosjektet, som sammen med helseforetakene, kommunene, fastlegene og avtalespesialistene skal sette opp og innføre den nye løsningen for pasientjournal i Midt-Norge.  Innføring skal etter planen skje fra siste halvdel av 2021, Trondheim kommune og St. Olavs hospital er først ut.

– Det er selvfølgelig for tidlig å si nøyaktig hva deltagerne kan forvente av informasjon om Helseplattformen på konferansen, men jeg vil tro at vi har kommet et godt stykke på vei når det gjelder oppsett av løsning og konfigurering. Når kontrakten er signert kan det også være naturlig å ha et visst fokus på leverandøren, men detaljene rundt hva som skal presenteres må vi se nærmere på, sier Vanvik.

Hemit-konferansen 2019 vil ellers handle om standardisering, endringsledelse, innovasjon og informasjonssikkerhet. Mer informasjon om konferansen vil publiseres på Hemits nettsider.

Se film fra Hemit-konferansen 2018:

 


Tilbake til Helseplattformens forside