Helseplattformens utstilling til Namsos og Levanger

Helseplattformen viser innholdet i sin kravspesifikasjon

Hvordan vil Helseplattformen endre hverdagen for helsemedarbeidere og pasienter? Utstilling settes opp i Namsos 3.-4. oktober og Levanger 5. og 6. oktober.

Fra Helseplattformens utstilling hos Direktoratet for E-helse
 
Utstillere og besøkende diskuterer framtidens muligheter

Hvordan vil Helseplattformen endre hverdagen for helsemedarbeidere og pasienter?

Helseplattformen skal etablere ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.  Et omfattende arbeid er gjort med å beskrive framtidas behov for helsetjenesten, og mange medarbeidere fra kommuner og sykehus samt pasientorganisasjoner har vært involvert. Nå presenterer Helseplattformen arbeidet gjennom ei plakatutstilling og foredrag.

Utstillinga kan sees i Namsos 3. og 4. oktober og i Levanger 5. og 6. oktober.

Stor konkurranse

Programmet Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune, og alle kommuner i Midt-Norge er med gjennom opsjonsavtaler. Invitasjon er sendt ut til alle kommunene som sogner til de respektive sykehusene.

Helseplattformen vil gi en mer helhetlig helsetjeneste der journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten, enten det er hos fastlege, på sykehus eller ved kommunal institusjon. Kravene til journalløsningen er sendt ut i markedet, og fire leverandørselskap konkurrerer nå om kontrakten.

Du kan lese mer om Helseplattformen på programmets nettside, her.

Flere utstillinger

Utstillinga er tidligere satt opp i Helseplattformens lokaler i Trondheim og hos Direktoratet for e-helse i Oslo. Du kan se film fra den første utstillinga her.

31.oktober til 3.november vises utstillinga ved St.Olavs hospital, på Kunnskapssenteret. Også her er det åpent for alle i helsetjenesten, både sykehus og kommune, og en foredragsrekke blir satt opp parallelt med utstillinga.