Helseplattformen tema for InnoMeds møteplass

Innovasjonsmuligheter i tilknytning til Helseplattformen er tema når Sintef InnoMed arrangerer «møteplass» torsdag 29. november. InnoMeds møteplasser er skapt for å stimulere til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. 

Arrangementene som kalles «Innomed møteplass» er mindre seminarer eller konferanser med foredrag og workshops. Det skal være en møtearena for helsepersonell, bedrifter, forsknings- og utviklingsmiljø og myndigheter.

På programmet står en innføring i hva Helseplattformen omfatter og hvilke muligheter som skapes. Helse Midt-Norge orienterer om innovasjonsarbeidet i spesialisthelsetjenesten i regionen, mens Trondheim kommune presenterer innovasjonsmuligheter ut fra et kommunehelseperspektiv.

I tillegg kommer representanter fra Island, Danmark og Finland for å snakke om e-helseprosjekter i sine respektive land. I Danmark er programmet Sundhedsplatformen et hett tema, mens finnene har sin nye journalløsning Apotti som nå er under utrulling. I Finland har man satset spesielt på å stimulere til innovasjon opp mot journalløsningen som ikke bare skal omfatte sykehus og primærhelsetjeneste, men også sosialtjenesten.

Sintef digital presenterer sitt strategidokument utarbeidet av Digital21, som peker på fem viktige oppgaver som næringslivet, akademia og det offentlige må løse sammen. Digital21 skal fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.