Helseplattformen sentral på scene og stand

Helseminister Bent Høie var en av mange som besøkte Helseplattformens stand under Hemit-konferansen.

​Den årlige Hemit-konferansen samlet torsdag 8. mars 400 deltagere på Scandic Lerkendal. Naturlig nok på en konferanse som forener IKT og helse, var Helseplattformen viet god plass.

 

Helseminister Bent Høie snakker med Ellen Anette Hegstad og Hilde Grimnes Olsen fra Helseplattformen.
Helseminister Bent Høie besøker Hemit-konferansen og snakker her med Ellen Anette Hegstad (i midten) og Hilde Grimnes Olsen fra Helseplattformen.

Tilbakevendende tema

Før oppstart besøkte Bent Høie Helseplattformens stand, der han blant annet fikk en kjapp innføring i arbeidet som gjøres i programmet av Ellen Anette Hegstad.

Hemit-konferansen tar opp ulike tema innenfor IKT og helse, men Helseplattformen var et tilbakevendende tema i flere foredrag. Administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge hadde naturlig nok programmet høyt på agendaen, både under eget foredrag og ikke minst i paneldebatt med konsernsjef Alexandra Bech Gjørv fra Sintef, IT-sjef Bjørn Villa i Trondheim kommune og leder i Nav Værnes, Merethe Storødegård.

Nødvendig grep

Helseminister Bent Høie besøkte som nevnt Helseplattformens stand i forkant av konferansen, og han hadde i tillegg fokus på arbeidet under sitt foredrag der han snakket om pasientens netthelsetjeneste. Der sto helsenorge.no sentralt og statsråden gjorde et poeng ut av at tjenesten i januar 2018 satte rekord med to millioner besøkende.

 

Bent Høie kaller arbeidet i Midt-Norge med Helseplattformen er unikt.
Bent Høie registrerer at det er stor utålmodighet når det gjelder digitalisering i helsetjenesten, men han er samtidig klar på at et så viktig arbeid må bygges steg for steg.

 
Høie var ellers opptatt av at «Én innbygger – én journal» ikke bare skal være et slagord, men at det er et helt nødvendig grep for fremtidens helsetjeneste.

– Det er et unikt samarbeid som foregår i Midt-Norge nå, med en felles anskaffelse for spesialisthelsetjenesten og kommunene. Vi er svært interessert i den jobben som gjøres her, men vi ser at det både er arbeidskrevende og risikofylt, sa Bent Høie.

Helseministeren svarte også beroligende da han fikk spørsmål om hvordan kommunene i Midt-Norge bør forholde seg til Helseplattformen, all den tid det også foregår nasjonalt arbeid som skal svare ut IKT-behov for alle norske kommuner –  utenfor Midt-Norge.

– Kommunene i Midt-Norge kan trygt lene seg til det arbeidet som gjøres i Helseplattformen. Vi har valgt dette som en regional utviklingsmodell som er tett koblet på det nasjonale arbeidet, sa Høie.

Les mer om veikart for "Én innbygger – én journal» hos Direktoratet for e-helse

Flere med tilknytning til Helseplattformen holdt også foredrag under konferansen, deriblant Torbjørg Vanvik, Liv Johanne Wækre, Arild Faxvaag, Lasse Folkvord og Nina Kongshaug.