Helseforetak og Helseplattformen

Alle helseforetak i Midt-Norge er representert med medarbeidere i programmet. Dette gjelder Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge IT (Hemit) og Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Helseplattformen skal anskaffe et nytt program som skal innføres ved alle helseforetak, i tillegg til de kommuner, fastleger, avtalespesialister som benytter seg av opsjonsmuligheten. 

Ved St. Olavs hospital, i Helse Nord-Trøndelag og i Helse Møre og Romsdal er det ansatt lokale innføringsprosjektledere. Det samme er gjort i Trondheim kommune.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.