Helseforetak og Helseplattformen

Alle helseforetak i Midt-Norge er representert med medarbeidere i programmet. Dette gjelder Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge IT (Hemit) og Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Helseplattformen skal anskaffe et nytt program som skal innføres ved alle helseforetak, i tillegg til de kommuner, fastleger, avtalespesialister som benytter seg av opsjonsmuligheten. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.