Godt besøk og gode innspill

Mange fikk med seg Helseplattformens utstilling ved sykehusene i Namsos og Levanger.

I glassgangen ved resepsjonen til Levanger sykehus kunne mange sette seg inn i Helseplattformens krav til ny journalløsning.

 

​Mange brukte anledningen til å sette seg nærmere inn i Helseplattformen da programmet gjestet sykehusene i Namsos og Levanger med sin plakatutstilling. Spesielt i Levanger var utstillingen godt besøkt, synlig plassert i glassgangen ved resepsjonsområdet. Flere besøkte også foredragene som ga et overblikk over hvordan arbeidet er organisert og hvilke krav som er stilt til ny løsning.

 Levanger 1.jpg

Krever forberedelse i linjeorganisasjonene

Adm.dir for Helse Nord-Trøndelag Torbjørn Aas åpnet utstillingen i Namsos og sa blant annet at Helseplattformen er mye mer enn et IKT-prosjekt. Organisasjonene må forberede seg for å ta imot de mulighetene ny teknologi vil by på. Lokal prosjektleder Hilmar Hagen, som er ansatt for å forberede innføring i Nord-Trøndelag, hilste også velkommen.

Namsos foredrag Helseplattformen.JPG

Utdrag fra kravspesifikasjon

Plakatutstillingen er delt inn i tema som viser kravene til funksjonalitet i løsningen som skal anskaffes. Den er utviklet for å vise et utdrag av en omfattende kravspesifikasjon på over 4000 krav. Publikum kan vandre mellom plakater som viser de ulike temaene og samtidig få svar på spørsmål og gi innspill til medarbeidere fra Helseplattformen som står på stand. Temaene er:

  1. Helsefremmende arbeid
  2. Planlagte forløp
  3. Akutt
  4. Livets siste fase
  5. Virksomhetsstyring, forskning, kvalitet og pasientsikkerhet
  6. Innføring og gevinstrealisering
  7. Teknisk

 

Videre til St. Olavs

Neste stopp for utstillingen er St.Olavs hospital, der den vil bli stående fra tirsdag 31. oktober til fredag 3. november. Hit inviteres alle sykehusets ansatte, Hemit-ansatte, representanter for alle kommuner som sogner til St. Olavs, brukerorganisasjoner og så videre. Her blir det også satt opp foredrag, både et overordnet introduksjonsforedrag som gjentas flere ganger, og innlegg om mer spissede tema. Hele programmet spikres i disse dager, og oppdatert program vil annonseres på denne nettsiden.

Vist til leverandører

Konkurransen om å levere løsningen pågår nå, og inntil kontrakt er skrevet med én leverandør, er det ikke mulig å vise hva som faktisk blir kjøpt. Signalene fra markedet er at kravene som er stilt ved hjelp av bred involvering av helsepersonell fra hele Midt-Norge, er løsbare og godt formulert. Leverandørene som er med i konkurransen har også sett en engelsk versjon av utstillingen. For dem ble det et godt innblikk både i norsk helsevesen generelt og i den helhetlige tankegangen på tvers av hele helsetjenesten som er fundamentet for Helseplattformen.