Godkjente lånefinansiering av Helseplattformen

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å søke om låneopptak for finansering av nytt journalsystem for helsetjenesten. Vedtaket er gjort på bakgrunn av framlagt konseptrapport og tilhørende kvalitetssikring (KSK).

 

​- Helseplattformen vil bli en viktig løsning for å sikre god samhandling og kvalitet i helsetjenesten. Helseforetakene i vår region vil i de nærmeste årene legge til rette for innføring av nytt journalsystem og hvordan man skal høste gevinster både i forhold til organisering av behandlingsforløp, samhandling og kvalitet. Samarbeidet med kommuner og fastleger om løsningen gjør dette til et særdeles viktig og framtidsrettet prosjekt for hele helsetjenesten, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Programmet Helseplattformen er i en tidlig fase av anskaffelsesprosessen og har akkurat avsluttet første dialogrunde med leverandører. Av hensyn til konkurransen må beløp som kan ha en effekt på Helse Midt-Norges forhandlingsposisjon, være unntatt offentlighet i denne fasen av anskaffelsen. Programmet arbeider etter en plan som tilsier at dialogen vil være ferdig ultimo 2018 og at kontrakt vil bli inngått ultimo første kvartal 2019.