Felles journalløsninger kort forklart

Systemlandskapet i helse- og omsorgssektoren er i dag fragmentert. Se Hallvard Lærum, fagansvarlig klinisk IKT, forklare hvorfor vi bør tenke felles løsninger når vi har felles utfordringer.