Få nyheter fra Helseplattformen

Helseplattformen går etter hvert over i en ny fase, der muligheten for å dele informasjon øker. Følg utviklingen i prosjektet ved å melde deg på vårt nyhetsbrev.

 

Programmet Helseplattformen skal etablere felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, både spesialisthelsetjeneste, fastleger, kommunal helsetjeneste og private aktører. 

Visjonen er at pasienten skal møte en helhetlig helsetjeneste og at helsepersonell skal få dokumentere i et felles system. Med alle data samlet på ett sted er målet blant annet å øke behandlingskvaliteten, bedre pasientsikkerheten, gi digital støtte i arbeidsprosesser for helsepersonell, redusere dobbeltarbeid og gi flere muligheten til å bo lengre i eget hjem.

Helseplattformen vil bruke egne nettsider for å formidle relevant informasjon, gjennom egne nyhetssaker, faktaartikler, videoer og så videre. 

Frem mot og etter kontraktsignering vil vi gradvis øke informasjonsarbeidet og formidle både overordnet informasjon om programmet, innsikt i løsningen som skal innføres, og hvilke endringer Helseplattformen vil medføre både for helsepersonell og innbyggere i Midt-Norge.


Dersom du i ettertid angrer deg, så er det lett å melde seg av. Det kan du gjøre ved å sende oss en epost eller velge «unsubscribe» i epostene vi sender ut.