Epic får innsikt i kommunal saksbehandling

Fem utviklere fra Epic har vært på studiebesøk i Trondheim for å lære mer om den kommunale delen av helsetjenesten.

​Vi treffer dem på et møterom på helse- og velferdskontoret på Falkenborg. Delprosjektleder for administrative systemer i Helseplattformen, Linda Evensen, orienterer om saksbehandlingsprosesssen.

Akkurat nå er det egenbetaling av tjenester som er tema. Utviklerne fra Epic stiller spørsmål og noterer flittig. Formidlingen tar utgangspunkt i den store plakaten i rommet som beskriver arbeidsflyten.

Her får representanter fra Epic innføring i de kommunale behovene.

Her får representanter fra Epic innføring i de kommunale behovene.

Godt orientert fra før

- De er veldig godt orientert fra før, og det er helt klart at de skjønner hva vi har behov for, sier Linda Evensen.

Sammen med Janne Kvernland, også delprosjektleder i Helseplattformen, har hun laget programmet for besøket. De står også for mye av undervisningen sammen med saksbehandlere fra Trondheim kommune.

I løpet av besøket skal de gjennom hele prosessen, fra vedtak om en tjeneste til tjenesten blir planlagt og utført.
- Måten vi betaler for helsetjenester på er en  av de største forskjellene mellom USA og Norge. Derfor planlegger vi også en tur innom legevakta for å vise hvordan vi betaler for helsehjelp der og hos fastlegen, sier Evensen.

Linda Evensen og Epic-ansatte: Kailee Rubin, Prerana Laddha, Tim Baeder, Ben Sommer og Rob Trachtman.

Linda Evensen og Epic-ansatte: Kailee Rubin, Prerana Laddha, Tim Baeder, Ben Sommer og Rob Trachtman.

Flere detaljer

Kailee Rubin leder den amerikanske delegasjonen fra Epic. Hun sier de har mye å lære, men at besøket også bekrefter mye av det de har fått med seg gjennom dialogen i anskaffelsesfasen. Så derfor har det ikke vært noen store overraskelser, sier hun.

-Besøket her i Trondheim har to formål. Det ene er å få enda flere detaljer i arbeidsflyten og vite mer om ønsker for framtida. Så er vi også opptatt av å dele det vi lærer om helsetjenesten i Norge med våre kolleger med tanke på framtidige prosjekter, sier Kailee Rubin.

Til Helseplattformens forside