Endringer i Helseplattformens styre

Anne-Marie Barane er ny styreleder i Helseplattformen AS etter at Nils Kvernmo har bedt seg løst fra vervet.

​Anne-Marie Barane er økonomidirektør i Helse Midt-Norge RHF. Hun kjenner godt til Helseplattformen fra prosjektets styrende organer gjennom hele anskaffelsesprosessen.

- Helseplattformen er et av landets største digitaliseringsprosjekt og et viktig verktøy for utvikling av hele helsetjenesten i regionen.  Dette må vi lykkes med gjennom godt samarbeid, og jeg ser fram til å ta fatt på oppgaven, sier den nye styrelederen.

Anne-Marie Barane er ny styreleder i Helseplattformen AS.

Anne-Marie Barane er ny styreleder i Helseplattformen AS.

Endringen i styret kommer etter at Nils Kvernmo ba om å bli løst fra vervet som styreleder. Kvernmo er konstituert som administrerende direktør for Helse Møre og Romsdal HF etter Espen Remmes avgang.

Nåværende styre kan få flere endringer i sammensetning etter hvert, blant annet i forbindelse med opsjonsavrop og flere eiere i selskapet. Sittende styre er, i tillegg til Barane, Grethe Aasved (adm.dir. ved St. Olavs hospital), Helge Garåsen (kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune) og Grete Enge Garshol (konserntillitsvalgt i Helse Midt-Norge RHF).

Første styremøte for den nye lederen ble avholdt 6. mai, der blant annet bemanning og kommunikasjonsstrategi sto på agendaen.