Dialog med tre leverandører

Helseplattformen har fullført evalueringen av leverandørenes første tilbud. Tre leverandører inviteres med videre i dialogen.

Logo Helseplattformen
 

Helseplattformen, som skal anskaffe og etablere ny elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, har fullført evalueringen av leverandørenes første tilbud. Tre leverandører inviteres med i videre i dialog.

Helseplattformen mottok 3. mai 2017 tilbud fra fire av de fem prekvalifiserte leverandørene. Den 21. og 22. juni ble  individuelle møter gjennomført med hver leverandør for å gi tilbakemeldinger på deler av tilbudene. I etterkant av dette fikk leverandørene anledning til å sende inn reviderte tilbud innen 7. juli. Samtlige leverandører valgte å levere revidert tilbud.

Tilbudene er evaluert etter de tre tildelingskriteriene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget: ytelse, risiko og pris.

På bakgrunn av den gjennomførte evalueringen er det besluttet at følgende tre leverandører (i alfabetisk rekkefølge) inviteres med i videre dialog:

  • Cerner Norway
  • DXC Technology AS (tidligere CSC Scandihealth)
  • Epic Systems Corporation

Helseplattformen vil nå gå i nærmere dialog med disse tre leverandørene i tråd med programmets planlagte fremdriftsplan.