Bakgrunn for Helseplattformen

Arbeidet med Helseplattformen strekker seg tilbake til 2012, da det i styremøte ble bestemt at Helse Midt-Norge skal anskaffe nytt journalsystem.

«...legge vekt på samhandling med kommunehelsetjenesten og fastlegene, samt andre offentlige og private aktører i det videre arbeidet».

Vedtak fra styremøte i Helse Midt-Norge RHF 2012

Etter vedtaket i styremøtet jobbet Helse Midt-Norge målbevisst over et par for å skape nødvendig tillit mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Et forprosjekt konkluderte i 2014 med at en felles anskaffelse mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene var et spor å se nærmere på. Programmet Helseplattformen ble opprettet med Helse Midt-Norge og Trondheim kommune som eiere.

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal». Denne statusen ble sikret gjennom en tydelig helseminister Bent Høie i 2016.

I løpet av 2016 sluttet alle kommuner i regionen seg til forberedelsene gjennom opsjonsavtaler.

Organisering

Konkurransegrunnlag

Programmet hadde medarbeidere fra de fleste områder i helsesektoren. Det ble lagt stor vekt på samhandling mellom de ulike områdene og nivåene. Et stort arbeid er lagt ned for å utarbeide en kravspesifikasjon til den nye løsningen, og her har nesten 400 helse- og IKT-medarbeidere fra hele Midt-Norge deltatt gjennom til sammen 101 workshops, krav og innspill til løsningen er utarbeidet. Fagpersoner og brukerrepresentanter som har deltatt ønsker et bedre og mer effektivt arbeidsverktøy, og ikke minst at innbyggerne i Midt-Norge får enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp.

Etter at konkurransen ble kunngjort har programmedarbeiderne, forsterket med ressurser fra kommuner og sykehus, lest og evaluert tilbudene som ble levert i mai 2017.

Konkurransen ble gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser, og kontrakt med leverandøren Epic Systems ble signert i mars 2019.

Hvordan innføring skal gjennomføres er en del av kontrakten, der både leverandør og kunder forplikter seg til leveranser av personell, arbeidstimer, beslutninger og prosjektarbeid til avtalte tider. Det felles innføringsprosjektet startet formelt 1. april med en forberedende fase og sparkes igang for fullt høsten 2019.

Les mer om utviklingen i programmet under kunngjøringer.

Tilbake til Helseplattformens forside
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.