- Vi må samhandle til pasientens beste

Visjonen er at alle som jobber for en pasient bruker samme plattform.

– Vi må samhandle til det beste for pasienten istedenfor å sitte hver for oss og sende beskjeder til hverandre, sier to av legene som arbeider i Helseplattformen.

Faksimilie fra Tidsskriftet.no

​Leger, sykepleiere og annet helsepersonell er hentet inn for å jobbe med anskaffelsen av Helseplattformen. To av legene i prosjektet er Kurt Krogh, som er barnelege ved St. Olavs hospital, og Lasse Folkvord, som er fastlege.

I siste nummer av Tidsskriftet for Den norske legeforening er de to intervjuet om sitt engasjement for å delta i utformingen av Helseplattformen. De to er enige om at helsetjenesten har et uforløst potensiale for å utnytte IT-verktøy bedre og oppnå bedre kommunikasjon - både mellom pasient og helsetjeneste og internt i helsetjenesten.

– Datasystemene vi har skal være til hjelp, ikke hindring. I dag støtter ikke systemene arbeidsflyten. Jeg håper vi kan få et system som i større grad frigjør oss fra dataen og gir oss mer tid til pasientene, sier Kurt Krogh.

– Jeg ønsker meg et bedre system hvor det er lettere å søke i tidligere opplysninger, og hvor jeg får opp varsler om når en pasient skal til kontroll, og planer som viser hva som har vært og hva som er forestående. Dette bør være synlig for alle aktører, ikke minst innbyggeren, sier Folkvord.

Intervjuet i sin helhet kan leses her på tidsskriftet.no.