Tidslinje

Tidslinje som år for år viser høydepunkter og dokumenterer utvikling i Helse Midt-Norge fra starten i 2002.

Høydepunkter og dokumentasjon

 • 2019

  Det har vært nedlagt et betydelig arbeid i 2019 for å nå målene i den gylne regel, det vil si høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammenlignet med somatikk.  Likevel har ikke Helse Midt-Norge nådd...

 • 2018

  Regional utviklingsplan 2019-2022 (2035) vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF i desember. Arbeidet med anskaffelse av ny, felles journalløsning for hele helsetjenesten i regionen har fortsatt i 2018 i regi av Helseplattformen.

 • 2015

  Helse Midt-Norge har historisk gode resultater innen ventetider og fristbrudd. Planleggingen av sykehuset Nordmøre og Romsdal er videreført i en konseptfase.

 • 2014

  Idefase-rapport godkjent og tomt for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal besluttet. Program for pasientsikkerhet og kvalitet.

 • 2013

  Utbyggingen av nye St. Olav Hospital er ferdig. IKT-strategi og handlingsplan etablert.

 • 2012

  Ett sykehus for Nordmøre og Romsdal vedtatt. Traumesystem og kreftplan vedtatt

 • 2011

  Ett helseforetak for hele Møre og Romsdal. Samhandlingsreform lanseres.

 • 2010

  Færre fristbrudd og redusert ventetid. Strategi 2020 vedtas.

 • 2009

  Oppstart for Strategi 2020. Strategi for forskning og utvikling vedtas.

 • 2008

  Positivt økonomisk resultat. Standardisering av pasientforløp.

 • 2007

  Fase 2 av nytt universitetssykehus i Trondheim Rusbehandling Midt-Norge HF videreføres

 • 2006

  Færre korridorpasienter. Økonomisk snuoperasjon.

 • 2005

  Strategiarbeid: Helse Midt-Norge 2010 Digitalisert røntgen innført i hele regionen. Nytt tilbud til sykelig overvektige.

 • 2004

  Rusreform settes i verk. Norsk Helsenett opprettes.

 • 2003

  God utvikling i ventetid. Helse Midt-Norge IT (HEMIT) etableres.

 • 2002

  Helsereformen som iverksettes 1. januar 2002 markerer starten på en ny epoke i norsk helsetjeneste. Helse Midt-Norges visjon lanseres: På lag med deg for din helse

Fant du det du lette etter?