Samiske spesialisthelsetjenester

I tett samarbeid med Sametinget er Helse Nord RHF og de andre helseregionene i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

​Prosjektet «Videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» har som mål og utarbeide en strategisk og overordnet plan med tiltak som fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester, som er tilrettelagt samiske pasienters språklige og kulturelle bakgrunn.  

Helse Nord RHF står som prosjekteier, men alle de fire helseregionene er deltakere i prosjektet.