Ønsker forskning på stamcelletransplantasjon ved MS

Alle pasienter i Norge som er aktuelle for autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose, kan innlemmes i en vitenskapelig studie.

 

​Det ønsker Beslutningsforum for nye metoder. Effekten av stamcelletransplantasjon ved MS er dårlig dokumentert. Beslutningsforum ønsker ikke å innføre stamcelletransplantasjon ved MS som standard behandling, men heller bidra med mer forskning på effektene.

Du kan lese hele saken på nettsiden til Beslutningsforum for nye metoder

Ønsker forskning på stamcelletransplantasjon ved MS