Samarbeidsorganet NTNU

Samarbeidsorganet forvalter midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen og behandler saker av felles interesse for Helse Midt-Norge og NTNU.

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU ble opprettet etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet i 2002. Samarbeidsorganet forvalter i 2016 ca. 207 mill. kr. til helseforskning i regionen. Av disse vil det utlyses en betydelig andel midler til stipendiat-, postdoktor- og forskerstillinger, mens en tilsvarende pott går til forskningsinfrastruktur og andre strategiske tiltak.

Søknadsfrist for årets utlysning er satt til 13. juni.

Samarbeidsorganet ledes i 2016 av Henrik A. Sandbu  assisterende direktør ved avdeling for helsefag, forskning, innovasjon og utdanning, Helse Midt-Norge RHF. Mer informasjon om Samarbeidsorganet NTNU finnes på følgende side:

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU

 

 ​