Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten, NSG, er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene og universitets- og høyskoleråd.

Det møter også to brukerrepresentanter. Norges forskningsråd, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus.

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning, NSG

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.