Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten, NSG, er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene og universitets- og høyskoleråd.

Det møter også to brukerrepresentanter. Norges forskningsråd, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus.

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning, NSG

Fant du det du lette etter?