Nøkkeltall for rehabilitering

Helse Midt-Norge RHF kjøper rehabilitering fra private for rundt 300 millioner kroner årlig.

Dagens avtale med de private tilbyderne går ut 2016, men kan forlenges ut 2017