Nøkkeltall for forskning

Hvert år setter Helse Midt-Norge av opp mot 400 millioner kroner til forskning:

  • Samarbeidsorganet får overført 205 millioner kroner.
  • 70 millioner kroner øremerket til helseforetakene i regionen.
  • 76 millioner kroner øremerket fra Helse- og omsorgsdepartmentet til helseforetakene
  • 37 millioner kroner egenfinansiering fra helseforetakene