Utlysning av Clinical Academic Groups (CAG):

Viktig endring i årets utlysning

For tredje år på rad lyses det ut Clinical Academic Groups – CAG i Midt-Norge. Oppdatert informasjon og søknadsskjema er nå tilgjengelig på nettsidene.

Portrett av fagdirektør Bjørn Gustafsson i Helse Midt-Norge
Fagdirektør og CAG-ansvarlig Björn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF gjør oppmerksom på en viktig endring i årets utlysning. Foto: NTNU

Fagdirektør i Helse Midt-Norge og CAG-ansvarlig Björn Gustafsson, håper at det også i år kommer mange gode søknader fra samarbeidende helseforetak og universitets- og høyskolemiljø i Midt-Norge. Samtidig gjør han oppmerksom på en viktig endring i årets utlysning:

- Så langt har vi veldig god erfaring med CAG-satsingen og ser at dette virkemiddelet styrker samarbeidet mellom helsetjenesten og universitets- og høyskolesektoren i regionen. Samtidig er det en utfordring å få finansiert satsingen uten at det går for mye på bekostning av andre virkemidler fra Samarbeidsorganet, sier Gustafsson.

- Det er også behov for at universitetene og høyskolene i større grad bidrar med forpliktende egeninnsats i CAG-ene. Egeninnsats er også en forsikring for at oppfølging av CAG-ene blir prioritert fra universitetene og høyskolene. I årets utlysning blir det derfor krav om konkret egeninnsats, sier han.

I februar vedtok Samarbeidsorganet i Midt-Norge at det fra og med årets utlysning kreves dokumentert egeninnsats i form av ett treårig phd-stipend fra det universitetet eller høyskolen hvor søknaden utgår fra. Dette må dokumenteres med en garanti fra dekannivå, som legges ved søknaden.

Mindre justeringer

Gustafsson legger til at det ut over denne endringen kun er små justeringer fra tidligere år:

- Vi har tydeliggjort at phd-stipendet fra Samarbeidsorganet etter avtale kan omgjøres til treårig post doctor, dersom søkermiljøet finner det hensiktsmessig for CAG-ens aktiviteter.

- Videre har det internasjonale evalueringspanelet bedt oss om å understreke overfor søkerne at det er viktig å beskrive både den kliniske og den vitenskapelige aktiviteten like grundig og i samme omfang. Vi så noen søknader sist år som hadde for sterk slagside den ene eller andre veien. Det kan slå litt uheldig ut i evalueringen, sier Gustafsson.

Håper på fysisk møte med evalueringspanelet

Evalueringspanelet er det samme som tidligere år og består av Per E. Jørgensen fra Danmark (leder), Eva Tiensuu Janson fra Sverige og Reinhard Fässler fra Tyskland. Panelet har lang erfaring med å evaluere denne type søknader og kjenner etter hvert også ganske godt til fagmiljøene og infrastrukturen i Midt-Norge.

- I år håper vi at panelet kan reise til Trondheim i oktober og gjennomføre intervjuene fysisk. Det fungerte overraskende godt med digitale løsninger i fjor, men vi mister også noe når ikke møtene skjer fysisk, sier Gustafsson.

«Super-CAGs»

Björn Gustafsson har sammen med blant andre administrerende direktør Stig Slørdahl, også vært i samtaler med ledelsen for Greater Copenhagen Health Science Partners og King's Health Partners London om muligheten for å etablere såkalte Super-CAGs på tvers av landegrensene.

- Dette er enda på idéstadiet sier Gustafsson, men det er stor interesse fra partene om å forsøke å få til samarbeid mellom etablerte CAG-er og andre forskningsmiljøer som jobber innenfor tilgrensende eller komplementære områder. I Midt-Norge har vi mange gode miljøer og god infrastruktur som gjør oss til interessante samarbeidspartnere. CAG-satsingen er med på å løfte fram dette og vi har allerede avtale om å ta med våre CAG-leder til København for å utforske mulighetene for samarbeid med CAG-ene som er etablert der. Pandemien har gjort at vi måtte skyve på planene, men vi håper ta det videre til høsten.

- Det er altså flere gode grunner til å søke om å få tildelt CAG-status. Nå må miljøene bare kaste seg rundt å snekre sammen gode søknader, med bred regional deltakelse og sterk faglig forankring både i helseforetakene og ved universitetene og høyskolene, avslutter Gustafsson.

Les mer om CAG-utlysningen på Helse Midt-Norges nettsider

Se allerede etablerte CAG i Helse Midt-Norge.

Søknadsfrist er 3. september 2021.