Vaksinasjon av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten

Helse Midt-Norge RHF har sendt ut oppdatert informasjon om vaksinasjon av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten i vår region.

Spesialisthelsetjenesten har i dag ikke fått nok vaksiner til å vaksinere alle ansatte. Med et begrenset antall vaksiner er det kun nøkkelpersonell med kritisk funksjon som kan prioriteres. Det er enighet om at det enkelte helseforetak skal ta med private aktører i sitt opptaksområde i sin vurdering og prioritering av det som er definert som kritiske funksjoner.

Det innebærer at innenfor spesielt sårbare områder har enkelte private i regionen blitt kontaktet og er prioritert for vaksinasjon i denne runden. Men for brorparten, og på lik linje med majoriteten av ansatte i helseforetakene, vil ikke vaksinering bli aktuelt før vi får et større antall vaksinedoser til fordeling.

Illustrasjonsbilde

Fagdirektør Bjørn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF.

- Det er krevende at vaksinering av helsepersonell tar lengre tid enn vi alle ønsker. Dette skaper bekymring blant ansatte både i helseforetakene og blant private tilbydere av helsetjenester i regionen, sier fagdirektør Bjørn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF.
-De vaksinene vi fått tildelt er nå fordelt og prioriteringen er gjort. De som ikke er kontaktet for vaksinasjon må derfor avvente eventuell prioritering ved neste leveranse. Vi vet pr i dag ikke når vi får videre leveranser, men Folkehelseinstituttet (FHI) signaliserer at helsepersonell skal ha høy prioritet også fremover, sier Gustafsson.

Helse Midt-Norge RHF kommer tilbake med mer informasjon så fort vi får beskjed fra FHI om videre vaksineleveranser.