Sakspapirer til styremøte 3. februar

Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 3. februar er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

Illustrasjon av nedlasting

Styremøte i Helse Midt-Norge starter torsdag 3. februar kl. 1700 og fortsetter torsdag 4. februar 2021 kl. 10.00. 

Møtet avvikles som et Skypemøte. Lyd og presentasjoner fra møtet blir strømmet.