Sakspapirer til styremøte 29. april

Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 29. april er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

Illustrasjon av nedlasting.

Styremøte i Helse Midt-Norge starter torsdag 29. april 2021 kl. 10.00. 

Møtet avvikles som et Teamsmøte. Lyd og presentasjoner fra møtet blir strømmet. 

Streamingen finner du her