Regional samhandlingskonferanse 2022

Mer og bedre forskning er et mål i Helse Midt-Norge RHF. Hvordan skal vi få til det?

Bilde av reagensflasker fra et laboratorium

Bli med på forskningskonferanse, og møt forskningsinteresserte fra hele regionen.

Priser og påmelding til konferansen finner du her

Regional Forskningskonferanse i Helse Midt-Norge RHF arrangeres annethvert år, og Helse Nord-Trøndelag HF har i 2022 gleden av å være vertskap.

Hovedtemaene for konferansen er covid-19, store data og kunstig intelligens, og mange spennende foredragsholdere er klare for å ta turen til Stjørdal.

Konferansen vil også være en arena for forskere i hele regionen til å få vist frem sitt arbeid gjennom både postere og foredrag.

For mer informasjon og tentativt program kan du besøke konferansens hjemmeside.