Nettseminar om helsespråk

Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum. Bli med på seminar 21. mai.

​I en ny bok skriver 25 forfattere om ulike sider ved språk og kommunikasjon i helsetjenesten. I nettseminaret presentes smakebiter av innholdet i boken. Innholdet blir i sin helhet gjort åpent tilgjengelig på nettet fra samme dag på nettsidene til Michael Journal.

Nettseminaret arrangeres 21. mai klokken 10-12 og er gratis og åpent for alle. Det overføres fra Vitensenteret i Kreftforeningen og kan følges på Kreftforeningens nettsider.

Arrangører er Språkrådet, Helse Sør-Øst RHF, Direktoratet for e-helse og Gruppe for norsk medisinsk fagspråk er arrangører i samarbeid med Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les mer om arrangementet på Helse Sør-Øst sine nettsider