Lønseth og Kjerkol til helsepolitisk seminar

To ledende politikere fra regjeringspartiene og opposisjon, Ingvild Kjerkol (Ap) og Mari Holm Lønseth (H), skal løfte fram de viktigste helsesakene under helsepolitisk seminar.

Mari Holm Lønseth fra Høyre (t.v.) og Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet . Foto: Stortinget

Årets utgave av helsepolitisk seminar blir digital, men kan som tidligere år by på profilerte innledere fra helseforetak, kommuner, Legeforeningen og kompetansemiljø i og utenfor Midt-Norge.

President i Legeforeningen Marit Hermansen skal holde åpningsforedraget. Hun blir fulgt av to ledende politikere fra opposisjon og regjeringspartiene – Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet og Mari Holm Lønseth fra Høyre – som gis anledning til å besvare utfordringene fra presidenten, og til å løfte fram det de mener er de viktigste helsesakene akkurat nå.

Helseplattformene og fastlegene

Det vil bli satt av en egen bolk til innovasjonsprosjektet Helseplattformen. Viseadministrerende direktør i Helseplattformen Christer Mjåset vil blant annet adressere invitasjonen til fastlegene om å knytte seg opp mot Helseplattformen. Han blir etterfulgt av en fastlege som har reist tvil om han vil benytte seg av løsningen, Tom Willy Christiansen i Møre og Romsdal.

Siste del av denne sesjonen vil handle om kommunene som har begynt å inngå forpliktende avtaler om å knytte seg opp til Helseplattformen. Avtroppende kommunedirektør i Steinkjer, Torunn Austheim, skal vurdere kommunenes mulighet og utfordring ved å ta steget over i Helseplattformen.

Pandemi og beredskap

Pandemien står selvsagt på programmet. Jan Sommerfelt- Pettersen, kontreadmiral, tidligere sjef for Forsvarets Sanitet, lege og spesialrådgiver ved Haukeland Universitetssykehus er invitert til å presentere sin analyse av Norges håndtering av pandemien.

Innlegget er samtidig en kommentar til hans innlegg under Helsepolitisk seminar i desember 2019, da han delte sine vurderinger om landets beredskap for krig og for store og små katastrofer.

Helsepolitisk seminar arrangeres i samarbeid mellom Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge og Helse Midt-Norge RHF. Det er begrensing i antall plasser.

Tid: 25. mars fra klokken 12-15.30.

Les komplett program og meld deg på via Sør-Trøndelag Legeforenings nettsider.

Lenke til Zoom vil bli sendt ut i forkant av seminaret.