Leger må bruke ny søknadsløsning for blå resept

Fra og med 1. mai 2021 trer en ny bestemmelse i blåreseptforskriften i kraft.


Foto av ipad og hender
Ill.foto: Colourbox
​Den nye bestemmelsen pålegger deg som er lege å benytte den nye søknadsløsningen, Blåreseptsøknad, for individuell stønad på blå resept. Endringen presiseres i rundskrivet til folketrygdloven § 5-14.

Siden det vil ta 1–3 år før Blåreseptsøknad er implementert i EPJ, må du inntil videre benytte Helsedirektoratets tjenesteportal for helseaktører via Helsenettet eller tjenesteportal for helseaktører via internett.

Her finner du informasjon om den nye søknadsløsningen.

Helfo vil fra 1. mai bare ta stilling til søknader som kommer inn via Blåreseptsøknad. Papirsøknader og elektroniske søknader i e-reseptløsningen (M2) vil bli avvist, og du som lege må søke på nytt i den nye løsningen.  

Les mer på Helfos nettsider