Her er noen av dem som kommer til Ruskonferansen

Hvem er den typiske brukeren, spør Ruskonferansen 2021 – som i år blir arrangert i digital form. 

Collage av konferansedeltakere

Øverst fra venstre: Ingeborg Senneset, Willy Pedersen, Else Kåss Furuseth, Julie Winge, Edmund Henden og Lars Lien.

Det er fortsatt en del mennesker som opplever at det er vanskelig å være åpen om rusproblemer, og flere har erfart at rusproblemene har skapt utfordringer i både familie- og arbeidsliv.

Det er litt av bakgrunnen for årets utgave av Ruskonferansen, skriver arrangørene på sine nettsider.

Hvem er brukeren?

Konferansen ønsker i år å utfordre bildet av hvem «den typiske brukeren» er og snakke om hvordan vi kan bidra til å bygge ned fordommer og forebygge utenforskap.

Hvordan kan vi bidra til å øke forståelse for at rusproblemer ikke bare rammer «de andre» – men en av oss? Og hvordan kan vi inkludere de som på ulike vis har falt utenfor til å igjen bli en del av fellesskapet?

Spennende program

Fagfolk, brukere, arbeidsgivere og andre vil dele sin kunnskap og perspektiver på stigma, tilhørighet, avhengighet og behandling under Ruskonferansen 2021. Det blir foredrag, panelsamtaler, forskningsformidling, virtuelle stands og mulighet til å knytte kontakter, delta i diskusjoner og ha digitale møter med andre deltakere.

Else Kåss Furuseth er konferanser for et program som byr på innlegg fra blant andre Ingeborg Senneset, Willy Pedersen, Julie Winge, Edmund Henden og Lars Lien.

Påmeldingsfrist er 26. april. Hele programmet og påmelding på seminarets hjemmesider