Arrangerer digital samhandlingskonferanse

Regional samhandlingskonferanse 2021 ønsker å informere, skaffe et felles kunnskapsgrunnlag og en felles forståelse for samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.

Etter at fjorårets utgave av konferansen ble avlyst på grunn av koronapandemien, arrangeres årets utgave i digital versjon, som et webinar.

Tidspunktet er 28. april og overordnet tema er helsefellesskap: Hvordan skal vi skape gode helsefellesskap? Hva ønsker vi å oppnå, og får vi det til?

Snorre Ness, leder av Regionalt brukerutvalg i Helse Midt –Norge, åpner konferansen som for øvrig har følgende på programmet:

 • Vil helsefellesskapene bidra til større bærekraft og bedre folkehelse? ved Statssekretær Anne Grethe Erlandsen.
 • Om Helsedirektoratets arbeid med Helsefellesskap - Helsedirektoratet ved Programleder for Nasjonal helse- og sykehusplan i Helsedirektoratet Astrid Nylenna.
 • Hvilke pasienter er det vi snakker om, og hvilke tilbud har de behov for?
  • Styringsinformasjon – Helsedirektoratet ved prosjektleder Beate Margrethe Huseby.
  • Hva kan vi forvente oss av veileder for tjenestemodeller på tvers? Helsedirektoratet ved prosjektleder Lasse Frantzen.
  • Hvordan kan finansiering bidra til mer sammenhengende tjenester? Helsedirektoratet ved prosjektleder Fredrik Hansen.
 • Eksempel samarbeidsprosjekter nye tjenestemodeller:
  • Pasientsentrert helsetjenesteteam ved Monika Dalbakk, Universitetssykehuset i Tromsø.
  • Eksempel fra kommunen: Samarbeid om forsterket akuttberedskap mellom Røyrvik kommune og Helse Nord-Trøndelag HF ved Nina Devik, helsesjef Røyrvik kommune
  • Palliativ plan – et viktig samhandlingsverktøy ved Tanja Alme kreftkoordinator og leder prosjektgruppe innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal.
  • Helseplattformen: Hvordan blir samhandling i Helseplattformen?
 • Brukerperspektivet: Brukererfaringene med ny teknologiske løsninger
 • Helse Møre og Romsdal HF: HMR Nær – det utadvendte sykehus.
  • Digital samhandling mellom helsepersonell. Kriseløsning eller varig endring? ved Odd Arne Maridal, IKT-sjef
  • Digitalt hjemmesykehus for premature og syke nyfødte, ved Ann Iren Vartdal seksjonsleder og Odd Arne Maridal IKT-sjef.

Målgruppe for konferansen er medlemmer av helsefellesskap og samarbeidsutvalg og andre samhandlingsfora, helseledere i kommuner og helseforetak, fastleger, reprentanter fra bruker- og frivillige organisasjoner.

Påmelding innen 31.03.2021, lenke til samlingen sendes til alle påmeldte. Webinaret er gratis.

Les mer om konferansen og meld deg på her

Regional samhandlingskonferanse arrangeres av KS, helseforetakene i Midt-Norge samt Helse Midt-Norge RHF.

Vil du jevnlig motta nyheter fra Helse Midt-Norge? Meld deg på vårt nyhetsbrev her