Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

Koronaberedskapen
Bli med på gratis webinar torsdag 28. mai kl. 12.00. Her får du råd om hvordan du tar vare på helsepersonell i en krisesituasjon.


De ansatte i helsevesenet gjør en svært viktig jobb som kan være vanskelig og krevende. Langvarig slitasje kan gi stressreaksjoner som irritasjon, kortere lunte, søvnforstyrrelser eller trøtthet. Dette er normale reaksjoner vi opplever og håndterer forskjellig. En pandemisituasjon over tid vil kunne oppleves som krevende for mange.

I dette webinaret diskuterer vi hvordan vi kan fremme et godt arbeidsmiljø i en krisesituasjon.

Helsepersonell er personer med sterk motivasjon for å hjelpe andre.  Det er positivt og helsefremmende i seg selv, og bidrar til å gi den enkelte identitet og mening.  Samtidig vil den spesielle situasjonen vi befinner oss i, med stort arbeidspress, redsel for smitte og belastende erfaringer, øke risikoen for hjelpernes egen helse.

Webinaret arrangeres torsdag 28. mai fra kl. 12.00–13.30, og strømmes på Helse Nord RHFs YouTube-kanal.

 

Her ser du webinaret (YouTube)

Opptak av webinaret blir tilgjengelig i etterkant.

Program 28. mai kl. 12.00–13.30

Ivaretakelse av helsepersonell. Do's and don'ts. 

Hans Christian Vangberg, PhD. Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Hvordan ivareta våre egne- våre erfaringer, hvilke behov oppstår og hvilke råd kan vi gi?

Vibecke Sørensen, seksjonsoverlege intensiv og Sylvi Vullum,
seksjonsleder intensiv ved Akershus universitetssykehus.

Den gode samtalen etterpå

Kari Bekken, psykiater ved smerteklinikken ved Akerhus universitetssykehus

Møteleder er Trine Olsen, kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF.

Send sms med spørsmål

Det vil være rom for spørsmål fra seerne, og disse sendes på SMS til:  476 72 442.

Åpent for alle

Webinaret er åpent for alle interesserte og påmelding er ikke nødvendig. Siden temaet er ivaretakelse av personell i intensivenheter, er webinaret særlig relevant for:

  • Enhetsledere ved intensiv
  • Avdelingsoverleger ved intensiv
  • Tillitsvalgte og verneombud
  • Støttepersonell til ledere
  • Klinikkledere/direktører og adm.dir.