Vil be næringslivet i regionen bidra med utstyr

Som en del av forberedelsene for å håndtere koronautbruddet trenger sykehusene i regionen mer smittevernutstyr. Helse Midt-Norge RHF vil be næringslivet i regionen om å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget, på samme måte som andre helseregioner har bedt om bidrag i sin region.

Koronautbruddet krever langt mer smittevernutstyr i sykehusene enn i en normalsituasjon. Samtidig har det vært vanskelig å få tak i utstyr som normalt blir produsert i Kina og flere land i Europa har stengt sine grenser. Dette betyr blant annet at mange leveranser kommer sent eller uteblir. 

Helse Midt-Norge vil nå ta initiativ overfor næringslivet i regionen for å få til et samarbeid om leveranser. 
 
- Vi har behov for smittevernutstyr til medarbeiderne i sykehusene, slik at de kan bidra i behandlingen av pasienter som trenger det. Vi arbeider med omfattende beredskapstiltak. Det gjøres en stor innsats i sykehusene i alle ledd. Nå ber vi også alle bransjer og virksomheter bidra. Vi trenger den hjelp og innsats næringslivet kan gi oss, sier helsefagdirektør Henrik A. Sandbu.

Utstyr som trengs er blant annet åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker.
 
Sykehusinnkjøp har på vegne av alle helseregionene hatt et møte med NHO som vil bistå sammen med Norway Health Tech. Vi har også god dialog med Helsedirektoratet og myndighetene i dette arbeidet. Regionene samarbeider om fordeling av utstyr og det er satt ned en gruppe for dette nasjonalt. Vi er også opptatt av at utstyret som er tilgjengelig brukes på best mulig måte. Det nasjonale samarbeidet bidrar til at sykehusene i Norge har lik tilgang på utstyr. 


Henvendelser kan rettes til postmottak@helse-midt.no

Kontaktperson for media:
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås,
telefon: 93498136