Se video av presentasjonen av ny finansieringsmodell

Presentasjonen ble sendt «live» fra våre nettsider onsdag 30. september. Se opptak av sendingen nedenfor.

 


Det er rådgiver i Helse Midt-Norge RHF Kjell Solstad og seniorforsker Kjartan Anthun (Sintef) som står for presentasjonen. 

Anthun var også med i sekretariatet for Magnussen2-utvalget.