Regional brukerkonferanse 2020 er avlyst

På grunn av gjeldende smittevernregler er Regional brukerkonferanse 2020, som opprinnelig planlagt, avlyst.

Foto fra et seminar
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Regional brukerkonferanse 2020 skulle ha vært arrangert 3. og 4. november på Scandic Hell Hotell på Værnes.

På grunn av koronapandemien må vi i år begrense antallet fysisk deltakere, og plassene er for lengst fylt opp. Tilhører du en brukerorganisasjon kan du likevel delta på møtet via Skype. Der vil det også være mulig å komme med innspill eller stille spørsmål. Påmelding finner du i denne lenken.

Er du interessert i tematikken, eller har lyst til å se noen av innleggene, kan du følge møtet via våre nettsider. Vi streamer hele arrangementet begge dagene.

Om avstandsbehandling

Hovedtemaet den første dagen av konferansen er avstandsbehandling og avstandsoppfølging, med utgangspunkt i pasienten. Jarl Reitan fra Regionalt senter for helsetjenesteutvikling og Tori Almaas fra Trondheim kommune er to av deltakerne i denne bolken. Helseplattformen og helsefellesskap er de to andre temaene konferansens første dag.

Onsdag 4. november er hovedtema brukermedvirkning i helseforskning, med Mona Sundnes, brukerrepresentant Regionalt brukerutvalg, og Hege Selnes Haugdahl, forskningsrådgiver Helse Nord-Trøndelag HF.

Denne dagen vil vi også dele ut Forskningsprisen 2019.

Her kan du lese og laste ned programmet i sin helhet