Vi søker direktør for helsefag og forskning

Den nye direktøren vil ha en svært viktig rolle i arbeidet med å sikre et godt helsetilbud for befolkningen i regionen.

Illustrasjonsbilde av ansatt i motlys
Foto: Colourbox

Til stillingen som direktør for helsefag og forskning ønsker vi en samarbeidsorientert leder som vil være en premissgiver for å lede strategiske prosesser, som har god forståelse for tjenestene, er helhetstenkende og med god ledererfaring og akademisk kompetanse.

Den nye direktøren skal bidra til at Helse Midt-Norge RHF når sine mål til pasientenes beste. Den rette personen får store muligheter og utfordringer i grenseflaten mellom fag, politikk og ledelse, heter det i stillingsutlysningen.

Analytisk og god relasjonsbygger

Interesse for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, samt vilje til å finne nye løsninger og samhandlingsformer både innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene, er viktig.

Vedkommende har en sentral lederfunksjon i dette utviklingsarbeidet sammen med helseforetak, kommuner, brukere, medarbeidere og øvrige samarbeidspartnere. På samme måte har direktøren en viktig rolle i dialogen og samarbeidet med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Dette krever at kandidaten er analytisk og helhetstenkende, og er en god relasjonsbygger som forstår, verdsetter og kan lede omfattende medvirkningsprosesser.

Vi søker kandidater med bred samfunnsforståelse og god innsikt i sentrale utviklingstrekk innenfor nasjonale og internasjonale helsemiljøer.

Bidra til god innføring av Helseplattformen

Den vi ser etter er en strategisk og samarbeidsorientert leder med god gjennomføringsevne. Du er god til å kommunisere og er en trygg og tillitsskapende person med høy integritet. Sammen med helseforetakene og dine medarbeidere evner du å nå de overordnede målene for det regionale helseforetaket, både regionalt og nasjonalt.

Direktør for helsefag og forskning skal styrke det faglige arbeidet i regionen, blant annet gjennom å bidra til en trygg, god og koordinert innføring av Helseplattformen, samt være pådriver for å realisere mulighetene i den nye løsningen.

Frist for å søke er 3. september, men vi vil gjerne høre fra aktuelle kandidater så snart som mulig. Selve stillingsannonsen kan du lese her

LES OGSÅ: 111 ledige stillinger i Helse Midt-Norge