Vaksinering av helsepersonell i Helse Midt-Norge

Det er besluttet at Folkehelseinstituttet setter av vaksiner til å vaksinere 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten mot Covid-19. Dette tilsvarer 30.000 vaksinedoser. Helse Midt-Norge har nå lagt plan for fordeling i egen region.

Formålet med vaksineringen er å sikre kapasitet i spesialisthelsetjenesten slik at sykehusene kan opprettholde kritiske funksjoner og motta både Covid-19-pasienter og alle andre pasienter som har behov for sykehustjenester. Dette dreier seg om tjenester utført av personell som er vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon eller karantene. Prioritet gis til helsepersonell innen intensiv- og akuttfunksjoner og regionale funksjoner, samt enkelte analysefunksjoner og andre kritiske funksjoner ut fra lokale vurderinger.

Folkehelseinstituttet har anbefalt en dynamisk modell, det vil si at situasjonen fortløpende overvåkes, og det innebærer også fortløpende vurderinger om ytterligere personell skal gis vaksine. 
 
Da det kan oppstå bivirkninger av 1-2 dagers varighet etter vaksinen er gitt, er det hensiktsmessig at en andel av de aktuelle gruppene i samme enhet vaksineres med en ukes mellomrom. Dose nummer to skal gis etter 21 dager. 
 
Vaksinene leveres i uke 2, 3, 5 og 6, med 7.500 doser per leveranse og vil fordeles til regionene ut fra befolkningsstørrelse. Vaksinene utleveres fra sykehusapotekene til utpekte kontaktpersoner ved det enkelte sykehus og alt engangsutstyr som er nødvendig for å gjennomføre vaksineringen følger med.

I Helse Midt-Norge har vi bestemt følgende fordeling med grunnlag i befolkningsstørrelse, men med et tillegg til St. Olavs hospital for å dekke kritiske regionale funksjoner:
Helse Møre og Romsdal:
350 doser/70 pakninger, i uke 2 og 350/70 i uke 3
Helse Nord-Trøndelag:
180 doser/36 pakninger i uke 2 og 180/36 i uke 3
St. Olavs hospital:
500 doser/100 pakninger i uke 2 og 500/100 i uke 3

Tilsvarende antall doser for andre gangs vaksinering i uke 5 og 6.

Det er også dialog med Sykehusapotekene i Midt-Norge om vaksinasjon. Nærmere opplegg drøftes med helseforetakene i regionen over nyttår.
Fant du det du lette etter?