Utredning av helseforetaksstruktur i Trøndelag er igang

Målet med er arbeidet er å styrke tjenestetibudet og kvaliteten på pasientbehandlingen for befolkningen i Trøndelag. Eventuelle endringer i helseforetaksstrukturen vil komme som en følge av dette. 

Allerede i november 2019 varslet administrerende direktør i Helse Midt- Norge, Stig Slørdahl og styret i HMN at de ønsket en utredning om sammenslåing av de to helseforetakene.  Noe som gjenspeiles i vedtaket fra styret i Helse Midt-Norge RHF: «Dette innebærer både at det høyspesialiserte tilbudet ved St. Olavs hospital og dagens desentraliserte spesialisthelsetilbud med akuttsykehusene iNamsos og Levanger skal bestå».

Les mer om og følg prosjektet på egen infoside på våre nettsider

Prosjektet skal gå i de kommende månedene, ved å veie fordeler og ulemper med sammenslåing opp mot kvaliteten og tilbudet som gis i dag.

Bredt sammensatt prosjektgruppe

I vår ble det satt ned en bredt sammensatt prosjektgruppe og utarbeidet et mandat for arbeidet. Det var nesten kommet i gang da da korona/covid-19 satte en brems på arbeidet i vår. Nå er prosjektet igang igjen.

Mandatet har tittel «Utredning om sammenslåing av St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF». Det legges opp til fire samlinger i prosjektgruppa i løpet av 2020, den første samlinga har vært denne uka.

Les også: Prosjektmandat for utredning av sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital - høring

Den første samlingen har i hovedtrekk har det dreid seg om kvalitet i tjenestene, pasientsikkerhet, pasient og brukermedvirkning, samt samhandling med kommunehelsetjenestene og kommunene.

Det skal holdes en ny samling litt senere i september, en i oktober og en i desember, før det skal sammenfattes en rapport fra arbeidet i desember 2020 som prosjektgruppen kan stille seg bak. Så sendes utredningen til blant andre  brukerutvalg og arbeidstakerorganisasjoner for uttalelser tidlig neste år. Etter styrebehandling må styrets konklusjoner og anbefalinger ut på høring.

Prosjektgruppen er bredt sammensatt fra helseforetakene, fra kommunehelsetjenesten, fra arbeidstakerorganisasjonene, verneombud, og RHF. Ekstern prosjektleder for arbeidet er Bjarte Reve fra Considium.

Informasjon om arbeidet vil bli lagt ut på en egen informasjonsside hos HMN