Utlysning av tilskudd til brukerorganisasjoner for 2021

Jobber organisasjonen din for å skape helsefremmende aktivitet? Da kan dere søke om midler fra Helse Midt-Norge. Søknadsfristen er 1. desember

Illustrasjonsbilder

Tilskuddene utlyses 1. oktober hvert år og har fast søknadsfrist 1. desember. Det er bare brukerorganisasjoner som har tilhørighet i Trøndelag og Møre og Romsdal som kan søke.

Retningslinjene for tildeling er laget i samarbeid med Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF.

Søknadsskjema​

Det elektroniske søknadsskjemaet kan ikke mellomlagres, men vi har laget et kladdeskjema som du kan bruke til å samle alle opplysninger før du fyller ut søknadsskjemaet.

Infomøte 15. oktober 2020

Vi vil gjerne invitere til et infomøte for alle brukerorganisasjoner den 15. oktober kl 14:00.

Her vil vi gi tips til hvordan skrive en god søknad, presisere retningslinjene om noen synes de er uklare, gi tips om hvordan noen brukerorganisasjoner har løst utfordringene med nedstengning og prøve å svare spørsmål.

Møtet vil gjennomføres digitalt, og det vil gå via YouTube. Alle spørsmål sendes via chatten i YouTube. Skal du bruke denne chatten må du være logget inn. 

For å delta må dere melde tilbake e-postadresse til den som skal delta til postmottak@helse-midt.no , så vil vi sende dere en invitasjon til møtet.

Vi vil legge ut et opptak av møtet på YouTube etterpå.

Det er selvfølgelig mulig å stille spørsmål utenom møtet også – i tilfelle dere ikke har anledning til å delta.

Fikk du støtte til aktiviteter i 2021?

Om du fikk støtte til inneværende år skal du rapportere inn hva pengene ble brukt til samtidig som du søker om midler for neste år.

Fikk du støtte og ikke skal søke om midler for 2021 må du rapportere inn for aktiviteten i 2021 på et eget skjema som du finner her​

Har du spørsmål om utlysningen kan du sende en epost til postmottak@helse-midt.no

For 2020 ble det fordelt ca 8,6 millioner kroner. Oversikten over hvilke organisasjoner som fikk midler finner du her